Kontakt

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów
tel./fax: 14 652 44 04
www.psr.tuchow.pl
e-mail: pogostoro@interia.pl

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Waryś 327 A, 32-825 Borzęcin
tel./fax: 14 684 66 66
www.lgdprzedgorze.pl
e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała
ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn
tel. 14 665 37 37
www.dunajecbiala.pl
e-mail: biuro@dunajecbiala.pl

Zielony Pierścień Tarnowa
Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów
tel./fax: 14 632 63 45
www.lgdzpt.pl
e-mail: biuro.lgdzpt@vp.pl

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”
Iwkowa 468, 32-861 Iwkowa
tel. 14 684 45 49
www.nasliwkowymszlaku.pl
e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości