O projekcie

Projekt Wrota Pogórza pełnił rolę wirtualnej karty turystycznej, dzięki której turysta poznaje obszar oraz ma możliwość „kolekcjonowania” odwiedzonych miejsc.

Koncepcja projektu polega na zdobyciu 7 Wrót Pogórza, które zostaną otwarte po zgromadzeniu wszystkich kluczy (tzn. odwiedzeniu atrakcji).
Aby zdobyć klucz do wrót należy odwiedzić poszczególne miejsca na obszarze partnerów projektu. Miejsca te przypisane są do odpowiednich wrót.

1. Słodkie Wrota (miejsca wytwarzania wyrobów słodkich, tj. miodów, dżemów, przetworów owocowych)
2. Wrota przeszłości (miejsca związane z historią)
3. Rowerowe wrota (miejsca atrakcyjne z punktu widzenia turystyki rowerowej: miejsca widokowe, przystanie rowerowe)
4. Święte wrota (miejsca kultu religijnego, kościoły, sanktuaria, kapliczki)
5. Ludowe wrota (miejsca kultu rzemiosła ludowego i tradycyjnego)
6. Końskie wrota (przystanie i stajnie konne)
7. Wrota relaksu (miejsca rekreacyjne, aktywnego spędzania wolnego czasu)

Zdobywanie kluczy do wrót odbywa się na zasadzie wirtualnej poprzez zeskanowanie kodu QR.

Podstawą projektu jest aplikacja mobilna prezentująca atrakcje turystyczne, która po połączeniu z bazą danych będzie rejestrowała wszystkie zdobyte klucze (atrakcje) przez turystę dzięki zeskanowaniu kodów QR. Sugerowane jest aktywne połączenie transmisji danych.

Każdy z obiektów na liście wrót oznakowany jest tabliczką informacyjną zwierająca: opis obiektu, dane kontaktowe, fotografię oraz kod QR. Fizyczne odwiedzenie obiektu i zeskanowanie kodu QR stanowi dowód na „zdobycie” punktu – klucza do wrót. Fakt ten rejestrowany jest w aplikacji.

Po zdobyciu wszystkich kluczy do danych wrót, np. słodkich – czyli po odwiedzeniu wszystkich winnic, sadów i pasiek pszczelich na obszarze partnerów, turysta otrzyma pieczątkę, która zostanie przybita na papierowej wersji mapy z wrotami, na znak ich zdobycia. Mapa zawiera prezentację obszaru partnerów biorących udział w projekcie oraz szacunkową lokalizację atrakcji w ramach projektu. Mapa jest ogólnodostępna bezpłatnie w biurach partnerów dla użytkowników aplikacji i projektu.

Po zdobyciu wszystkich wirtualnych wrót, turysta może zgłosić się do partnerów projektu w celu odebrania koszulki wysokiej jakości z grafiką promującą projekt oraz gadżetów (do wyczerpania zapasów).

Realizatorem projektu są: